La meva classe

Per optimitzar la feina del tutor


Com a tutor teniu a la vostra disposició un mòdul que us permet accedir a tot un seguit d’informació sobre els vostres alumnes.

 


 

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, La meva classe.

Accedireu a una pantalla que conté diferents apartats:
Alumnes
Assistència
Horari
Anotacions
Indicadors
Dades personals
Comportament
Orientació professional

                

 


 

Alumnes:

En aquesta pantalla podeu veure els vostres alumnes, amb diferents accions per a cada un d'ells, i diverses opcions d'avaluació, comunicació amb les famílies i documentació oficial.

 


 

Assistència:

Aquí podeu veure els avisos de consergeria dels vostres alumnes i resums d'assistència.

 


 

Horari:

Hi podeu consultar l'horari de la vostra classe, per setmanes.

               

 


 

Anotacions:

Hi apareixen les anotacions visibles al tutor que hagi creat qualsevol professor dels alumnes de la classe i hagi fet visible al tutor.

               

 


 

Indicadors:

Hi apareix informació sobre el control de l'aula (assistència, deures i els paràmetres personalitzats) de la classe —general i per alumne— i estadístiques.

               

 


 

Dades personals:

S'hi mostren totes les mesures d'atenció a la diversitat, medicacions, autoritzacions i entrevistes amb els pares que tingui qualsevol dels alumnes de la classe.

               

 


 

Comportament:

Hi podeu veure les estadístiques de comportament dels vostres alumnes.

 


 

Orientació professional:

Per a ESO, Batxillerat i cicles formatius, sempre que s'activi des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions > Orientació professional.

Hi podeu cercar quins estudis poden realitzar els vostres alumnes segons els seus interessos i consultar vincles d'interès.