Suro

Perquè els alumnes tinguin accés als recursos didàctics de la matèria


Conceptes del glossari relacionats: suro, continguts de la matèria

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Introduir els continguts de la matèria


Si en els continguts heu introduït recursos didàctics visibles als alumnes, aquests seran visibles al suro de la matèria, segons el que configureu.

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria de la qual voleu configurar-ne el suro i cliqueu Suro. Podreu veure els recursos que actualment poden veure els alumnes.

També hi podeu accedir des de la pantalla de continguts, clicant el botó 'Suro'.

               

2. Cliqueu 'Configurar suro' i seleccioneu, en el desplegable, una de les opcions.

— Automàtic mostrarà als alumnes els recursos de la sessió a la qual estan enllaçats cinc dies abans i cinc dies després de la sessió.
— Manual mostrarà els recursos de la sessió a la qual estan enllaçats tants dies abans i després de la sessió com indiqueu.
— Mostrar tots els vincles i arxius mostrarà tots els recursos sempre.