Convocar una reunió d'avaluació

Per reunir els professors en junta d’avaluació, fer el seguiment dels objectius de l’alumne i prendre decisions i acords sobre l’avaluació dels alumnes


Conceptes del glossari relacionats: avaluació tancada, tancar avaluació, reunió d’avaluació

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Tancar una avaluació, Tancar l’avaluació final, Tancar l’avaluació extraordinària (ESO i Batxillerat)

Només poden convocar una reunió d’avaluació d’una determinada etapa aquells usuaris amb permís.

  • Permís necessari: Convocar reunió d'avaluació (etapa).

 
1. Des del bloc Matèries, accediu a Avaluacions. Apareixerà el llistat dels cursos als quals teniu permís per incidir en les seves avaluacions.

               

2. Trieu el grup del qual voleu convocar la reunió.

3. A la columna de l'avaluació de la qual voleu fer-ne l'avaluació, aneu a baix de tot i, a Reunions, cliqueu Convocar.

                

4. Us apareixen uns quadres de text on introduir la data, l’hora i el lloc de la reunió. També us demana que seleccioneu els assistents i els signants de la reunió. Podeu escollir professors de les matèries d’aquell curs, tutors i cotutors d’aquella classe i també el personal  amb permís, que són els que apareixen a la llista.

  • Permís necessari: Veure i imprimir preactes i actes d'avaluacions (etapa)

5. Cliqueu Guardar.

De forma automàtica es genera un esdeveniment de calendari. 

També es poden convocar reunions de diversos grups a la vegada.