Extreure un resum d'una avaluació de les matèries d'un grup/classe

Per tenir un resum de les notes d'una avaluació d'un grup


La reunió d’avaluació és un espai privilegiat per l’acompanyament de l’assoliment dels objectius marcats per a l’alumne. És des d’aquí que, per facilitar-vos la consulta, generem un resum amb les notes de l’avaluació dels alumnes de les matèries d’un grup.
 
 
1. Des del bloc Matèries, cliqueu, a la part superior, Avaluacions. Apareixerà una taula amb els grups als quals impartiu alguna matèria, separats per cursos i etapes escolars.

2. Cliqueu el grup del qual voleu obtenir el resum d'avaluació. Veureu una pantalla en què apareixen totes les matèries que impartiu a aquell grup.

Si en sou el tutor, també podeu veure totes les matèries del grup clicant, a la part superior esquerra de la pantalla, Totes les matèries.

3. Seleccioneu les matèries de les quals voleu obtenir el resum de notes i, a la part inferior de la pantalla, cliqueu Resum: Veure. Apareixerà una taula on es carregaran les notes de les matèries seleccionades dels alumnes d'aquell grup.

A la llegenda, les matèries que tenen un asterisc són aquelles matèries que estan tancades.

               

4. A la part superior seleccioneu els detalls que voleu que apareguin al resum.

També podeu exportar el resum i imprimir-lo.