Sancions

Per crear sancions a partir d'incidències i gestionar-les


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarIncidències de comportament


A partir d'una incidència es pot crear una sanció de diferents tipus per a l'alumne o alumnes involucrats en la incidència, com permanències obligatòries a una aula, informes de seguiment o expulsions.
Podeu accedir al mòdul si teniu alguna matèria assignada o amb el permís Responsable del mòdul de comportament.

Configuració de les sancions
— Calendari de permanències obligatòries
Nova sanció
Llistat de sancions
Sessions de permanències obligatòries

CONFIGURACIÓ DE LES SANCIONS

  • Permisos necessaris: Configurar Comportament i Responsable de Comportament.

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Comportament.

2. Aneu a l'apartat Sancions i cliqueu  (Configuració de les sancions).

               

Aquí podreu definir els diferents tipus de sancions. N'hi ha quatre que ja teniu per defecte, que no es poden editar o esborrar, ja que tenen associades certes accions:
— Amb Permanència obligatòria podreu indicar que l'alumne es quedi castigat a una aula uns dies i hores determinats.
— Amb Expulsió permanent podreu introduir una data d'expulsió.
— Amb Informe de seguiment podreu definir quant ha de durar el seguiment i en quines matèries s'ha de fer.
— Amb Suspensió podreu indicar el període d'expulsió.

3. Per crear un nou tipus de sanció cliqueu  (Nou tipus de sanció), indiqueu-ne el codi i el nom i cliqueu 'Guardar'.

Aquests nous tipus els podeu editar () i, si no s'han utilitzat, esborrar ().CALENDARI DE PERMANÈNCIES OBLIGATÒRIES

  • Permisos necessaris: Configurar Comportament i Responsable de Comportament.

Per definir quins seran els moments en què podreu castigar un alumne a quedar-se a una aula i qui vigilarà.

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Comportament.

2. Aneu a l'apartat Sancions i cliqueu (Calendari de permanències obligatòries).

               

3. Cliqueu (Nou horari de permanències obligatòries), ompliu els camps i cliqueu 'Guardar'.

Aquests horaris els podeu modificar (), activar o desactivar ( o , respectivament) i esborrar ().NOVA SANCIÓ

  • Permís necessari: Responsable de Comportament.

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Comportament.

2. Busqueu la incidència de la qual voleu derivar-ne una sanció i cliqueu (Crear sanció).

               

3. Seleccioneu els alumnes que cal sancionar.

4. Cliqueu Dades de la incidència per obtenir informació sobre la incidència (tipus i lloc de la incidència, data, etc.).

5. Determineu quan serà la sanció i el seu responsable.

Podran ser responsables els que tinguin el permís Poder ser escollit per fer-se càrrec d'una sanció.

6. Amb Visible al tutor i Visible als responsables podeu activar que aquests tipus d'usuaris puguin veure la sanció i els comentaris a la fitxa de l'alumne, a la pestanya Comportament.

7. Seleccioneu el tipus de sanció (castigat a una aula, informe de seguiment, expulsió temporal o expulsió permanent) i cliqueu 'Guardar'.

— Si heu seleccionat Permanència obligatòria, podreu seleccionar en quin horari —dels definits prèviament— l'alumne ha d'anar a una aula i durant quin període de temps. La columna Sessions mostra les sessions que afectaran l'alumne en aquest horari, tenint en compte els festius del centre (Administració > Acadèmic > Accions > Festius i exclusions d'horari).
— Si heu seleccionat Expulsió permanent, podreu introduir la data de l'expulsió.
— Si heu seleccionat Informe de seguiment, podreu introduir el període de temps de l'informe i les matèries afectades.
— Si heu seleccionat Suspensió (expulsió temporal), podreu definir el període en què l'alumne estarà expulsat.LLISTAT DE SANCIONS

  • Permís necessari: Responsable del mòdul de comportament.

A l'apartat Sancions del mòdul Comportament podeu llistar les sancions mitjançant filtres i un cercador d'alumnes.

               

Si a la columna Incidències cliqueu  (Més informació), podreu veure el tipus i el lloc de la incidència, la data, etc.
Si a la columna Tipus de sanció cliqueu (Més informació), podreu veure informació de la sanció i els seus detalls.

A la columna Accions podeu trobar diferents icones:
 (Editar). Per editar la sanció.
 (Detalls). Per editar els detalls de la sanció depenent del tipus (períodes de temps, moments de càstig, data d'expulsió, etc.).
 (Seguiment). Per veure i afegir comentaris.
 (Eliminar). Per esborrar una sanció (si no s'ha realitzat cap operació).SESSIONS DE PERMANÈNCIES OBLIGATÒRIES


Els responsables del mòdul Comportament i els vigilants d'alguna sessió de permanència obligatòria podran accedir a un llistat amb les sessions en què hi ha algun alumne assignat i hi podran passar llista. El responsable veurà totes les sessions i els vigilants només les seves, però només els vigilants podran passar llista de les sessions.

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Comportament.

2. Aneu a l'apartat Sancions i cliqueu (Sessions de permanències obligatòries).

               

Per a cada sessió podreu clicar (Alumnes de la sessió) per veure els alumnes assignats a aquella sessió; (Veure sessió) per veure informació de la sessió, i (Passar llista) per marcar els alumnes presents, les absències i els retards i afegir observacions.

Les sessions del dia actual es marquen en blau.