Llistats de classes

Per extreure informació sobre l'organització del centre en classes


Aquest llistat us permet consultar informació sobre les vostres classes: cursos, tutors, nombre d'alumnes i fins i tot veure'n els alumnes i professors. També podeu consultar les classes de cursos anteriors.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.


1. Des del bloc Administració, aneu al mòdul Acadèmic.

2. A 'Llistats', cliqueu Llistats de classes.

També hi podeu accedir des d'AdministracióLlistats, informes i graelles.

Anireu a la pantalla on podeu consultar la informació sobre les classes del vostre centre, que podeu imprimir i exportar a Excel.

               

Al cercador podeu indicar quin curs escolar voleu cercar, quina informació voleu que es mostri i si n'haureu de poder consultar els alumnes i els professors.

Si mostreu el nombre d'alumnes també podreu saber el nombre d'alumnes de cada etapa i el total del centre.