Llistat d'usuaris

Permet extreure informació relativa als usuaris de l’escola.

Per accedir a aquest apartat, cal que entreu al bloc Administració, mòdul Gestió d'usuaris, botó Llistats, Llistat d’usuaris.

Accedireu a la pàgina on es pot obtenir el llistat amb la informació necessària.

               

Escollim Generar per fer un llistat o Crear etiquetes per imprimir etiquetes.

A la pantalla següent podreu decidir més concretament quines dades voleu mostrar.

També podeu escollir usuaris individuals, això us serà útil per estalviar paper quan genereu etiquetes.

Amb Capçalera i peu podeu seleccionar un format de capçalera i peu dels que hàgiu configurat des d'AdministracióTipus, configuracions i importacions/exportacionsConfiguració de capçaleres i peus, amb el permís Configurar capçaleres i peus (Comunicació).

 

Paràmetre Alta-Baixa:

Quan volem generar una llista d’alumnes només de baixa o només d’alta, ara podem incloure que se’ns mostri els que hi hagi per un interval de dates concret. 

Només cal que omplim els camps ‘Inici’ i ‘Final’ amb les dates que desitgem.

És possible extreure aquest llistat en Excel, i imprimir-lo.

               

 

Guardar formats

Si vols recuperar el llistat que acabes de guardar, torna al llistat d’alumnes, i a ‘Els nostres formats’ busca el llistat que acabes de fer (alu_baixa), i fes clic a ‘recuperar’.

Tornaràs al llistat que ja havies creat.

Dades bancàries:

6. D'altra banda, quan seleccionis ‘Dades bancàries’ es mostraran totes les formes de pagament que estiguin donades d’alta.