Llistats: Llistat de permisos

Permet extreure informació relativa als permisos dels usuaris de Clickedu: nom del permís, perfils, càrrecs i equips que el tenen activat, i qui l’ha fet servir.

Conceptes del glossari relacionats: perfils, càrrecs, equips

1. Entreu al bloc Administració, mòdul Permisos, botó Llistats, Llistat de permisos.

 

2. Accedireu a la pàgina on podreus consultar tots els permisos del Clickedu, i veure quins usuaris, equips i càrrecs tenen assignat cada permís.