Llistat de pares

Permet extreure informació relativa als responsables dels alumnes de l’escola.

Conceptes del glossari relacionats: Filtres

Tasques que has de saber fer abans de començar: Llistat d’alumnes, Filtres

1. Per accedir a aquest apartat, cal que entreu al bloc Administració, mòdul Gestió d'usuaris, botó Llistats, Llistats de pares.

2. Accedireu a la pàgina on es pot aplicar els filtres necessaris per obtenir el llistat amb la informació que necessitis. (Aquests filtres s’han definit prèviament a les tasques Administració > Acadèmic > Accions > Filtres.

               

3. Tal com hem explicat en l’apartat Llistats d’alumnes, podem fer llistats d’alumnes que no incloguin els que estan donats de baixa però que encara estan assignats a les seves respectives classes. Amb els pares podeu fer el mateix.

Tal com il·lustra la següent imatge, heu de marcar l’opció ‘Només alumnes d’alta’, en la pantalla on seleccionem les classes i les dades que hi volem incloure, per tal que a la llista només ens mostri els responsables dels alumnes que estan donats d’alta.


També es pot generar els llistat tenint en compte possibles germans.
— Amb Només fill únic sortiran aquells alumnes que en les classes que heu seleccionat no tinguin germans. Si ho apliqueu a una sola classe, per exemple, segurament us apareixeran tots els alumnes, ja que difíclment hi haurà germans en una mateixa classe.
— Amb Fill únic + germans sortiran aquells alumnes que en les classes que heu selecionat no tinguin germans o siguin els germans que seleccioneu (grans, petits, etc.). Així podeu obtenir, per exemple, un llistat amb les famílies del centre.
— Amb Només germans sortiran aquells alumnes que en les classes que heu selecionat siguin els germans que seleccioneu (grans, petits, etc.).


4. És possible extreure aquest llistat en Excel i imprimir-lo.

               
 

Amb Capçalera i peu podeu seleccionar un format de capçalera i peu dels que hàgiu configurat des d'AdministracióTipus, configuracions i importacions/exportacionsConfiguració de capçaleres i peus, amb el permís Configurar capçaleres i peus (Comunicació).


5. Si vols recuperar el llistat que acabes de guardar, torna al llistat de pares. A ‘Els nostres formats’, busca el llistat que acabes de fer (Nou vinguts 1ESO-A), i fes clic a ‘Recuperar’.

               

6. Tornaràs al llistat que ja havies creat.