Altes i baixes

Per consultar i editar les altes i baixes dels alumnes


Quan doneu de baixa o d'alta un membre del personal del centre o informeu la baixa o alta acadèmica d'un alumne, aquestes dades es guarden per mantenir un històric d'altes i baixes de l'usuari.

1. Des d'Administració > Gestió d'usuaris, accediu a l'apartat AlumnesDocentsAdministració i serveis.

2. Cerqueu l'usuari que desitgeu i cliqueu (Altes i baixes).

A partir de la segona línia (per tant, les anteriors vegades que un usuari ha estat al centre) podeu editar-ne les dates, els motius de baixa i les observacions.

En el cas del personal del centre, podeu veure el llistat d'altes i baixes laborals des d'Administració > Gestió d'usuaris > Llistats > Llistat d'altes i baixes laborals.PERMISOS:

En el cas del personal del centre, per veure aquesta informació cal tenir els permisos següents:
— Accedir al bloc Administració de Clickedu o Gestionar les dades del personal docent i PAS.
— Configurar els aspectes contractuals.