Personal docent

Per gestionar els horaris d'un docent


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Cercar un usuari


Des d'aquesta pantalla podeu, per als diferents cursos, configurar l'horari lectiu i no lectiu del personal docent i assignar substitucions.

1. Des d'Administració > Gestió d'usuaris, accediu a l'apartat Docents.

2. Cerqueu l'usuari que desitgeu i cliqueu la icona d'usuari (personal docent).

               

(També podeu configurar l'horari del curs actual des d'AdministracióAcadèmicAccionsPersonal del centre > el docent > personal docent)

3. Per editar les hores lectives i no lectives (excepte les hores relacionades amb les matèries que imparteix) cliqueu la icona del llapis (modificar hores).

4. Per modificar un horari cliqueu la icona del calendari (modificar horari) de l'horari en qüestió.

5. Si voleu cobrir una substitució de llarga durada, podeu seleccionar, des del docent que cal substituir, el docent que el substituirà al desplegable Canviar de professor (tria la destinació).

Marqueu les matèries i horaris que s'han de substituir i cliqueu 'Acceptar'.

Perquè el docent de baixa pugui seguir accedint a les seves matèries i veure'n la informació, podeu, en comptes de canviar de professor, afegir el substitut com a coprofessor/cotutor de la matèria/classe, des d'AdministracióAcadèmicMatèries i grups > una matèria > administrar matèria (per a les matèries) i AdministracióAcadèmicClasses i avaluacions > un curs > administrar classes.PERMISOS:

Per veure aquesta informació cal algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració de Clickedu.
— Gestionar les dades del personal docent i PAS.