Configurar passarel·les

Per configurar passarel·les per als usuaris


Si creieu necessari facilitar l'accés dels vostres usuaris a altres plataformes, podeu crear passarel·les perquè puguin accedir-hi des de Sumari, sense haver d'introduir les credencials.

Una d'aquestes passarel·les pot ser la de correu, que us pot interessar si l'escola té un domini a Google, Office 365 o amb nosaltres, perquè el personal del centre en pugui consultar els correus des de Clickedu.

  • Permís necessari: Accedir al bloc Administració, Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics o Gestionar les dades del personal docent i PAS.

 


 

1. Des del bloc Administració, aneu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2.Passarel·les cliqueu Configurar passarel·les.

              

3. Per crear una nova passarel·la cliqueu (Nova passarel·la) i ompliu les dades.

              

— Nom. Un nom per identificar la passarel·la.
— Tipus de passarel·la. Indiqueu si la passarel·la és d'Eleven, de correu o ni una cosa ni l'altra.
— URL. L'URL per accedir a la passarel·la.
— Camp d'usuari. El nom del codi que identifica el camp de l'usuari. Si no cal identificar-se, ompliu aquest camp amb qualsevol valor.
— Camp de contrasenya. El nom del codi que identifica el camp de la contrasenya. Si no cal identificar-se, ompliu aquest camp amb qualsevol valor.
Contrasenya encriptada (SHA). Per encriptar la contrasenya.
— Tipus d'usuari. Els tipus d'usuari que podran tenir la passarel·la.

Configuracions de la passarel·la:
— Per a tots els usuaris, amb un sol nom d'usuari i una contrasenya. Si la passarel·la és per a tots els usuaris (dels escollits a Tipus d'usuaris) i s'hi accedeix amb un sol usuari i una sola contrasenya. Si no, després podreu introduir els usuaris i les contrasenyes de cada usuari.
— Dades de configuració. Si l'usuari podrà modificar o no la seva configuració.
— Passarel·la activa. Perquè es pugui accedir a la passarel·la o no. Tingueu en compte que només podeu tenir activa una passarel·la de correu.

4. Cliqueu Guardar.

Tornareu de nou a la pàgina on veureu les passarel·les que hi ha creades.

5. Per a aquelles passarel·les genèriques cliqueu (Administrar), introduïu l'usuari i la contrasenya genèrics i cliqueu Guardar.

6. Per a aquelles passarel·les no genèriques cliqueu (Assignar usuaris) i cerqueu els usuaris que tindran accés a la passarel·la.

              

En el cas dels alumnes i el personal docent, hi ha una columna amb la classe, que podeu ordenar.

7. Marqueu Assignar a aquells que hi tindran accés i introduïu els seus usuaris i contrasenyes.

8. Cliqueu Guardar.

No podreu esborrar aquelles passarel·les que tinguin usuaris i contrasenyes.