Tipus de titulacions

Per configurar els diferents tipus de titulacions del personal del centre.

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2. A l'apartat Tipus, cliqueu Tipus de titulacions.

               

3. Per crear un tipus de titulació, cliqueu la icona  (Nova titulació)introduïu-ne les dades i cliqueu Guardar.

4. Per editar un tipus de titulació, cliqueu la icona (Editar).

5. Per esborrar un tipus de titulació, cliqueu la icona (Eliminar).