Administrar frases: Bancs de frases

Cada una de les matèries que s’imparteixen a l’escola té les seves pròpies frases d’avaluació, que serviran per avaluar els alumnes.

Entrem al bloc Administració, al mòdul Acadèmic.Feu clic al botó Accions > Administrar frases > pestanya Bancs de Frases.

Accedireu a la pàgina on apareix la llista de bancs de frases que teniu creats, per etapes i/o nom del banc. També podrem exportar a Excel el Bancs de frases i les frases de cada banc.


 

També podreu crear nous bancs de frases amb el botó Nou banc de frases, i copiar-les d'una matèria a una altra, mitjançant els desplegables que apareixen al costat.

Per veure les frases que conté cada banc, cal prémer la icona de l'ull, que apareix a la dreta de cada banc de frases.

En la pantalla que apareix, a part de veure les frases que hi ha creades per a cada una de les matèries, també podreu crear frases noves (amb el botó Nova frase), i reordenar-les (amb el botó Reordenar).

També podeu modificar cada frase, amb la icona del llapis.

Amb el simbol (-) Podeu desactivar el bancs que no utilitzareu sense esborrar-los, de manera que  l’històric d’altres anys no quedi afectat. A més, activant el selector del quadre superior podreu mostrar Bancs de frases deshabilitats, els quals podran tornar a ser activats.
Amb la icona del full amb el vist de color verd, podrem assignar bancs de frases a matèries de forma més àgil.
  Tot seguit veureu la pantalla de creació de frases, en la qual podeu escriure la frase en català i /o castellà, i masculí i/o femení.


Les frases apareixeran en el butlletí dels alumnes en funció del seu gènere, en masculí o femení (recordeu que a la fitxa de l'alumne indiqueu si és home o dona); i en castellà, si a la fitxa de l'alumne tenen marcada l'opció Atenció individualitzada en castellà.

Des de la visió del professor, a Matèries > Alumnes (d’una matèria) > Exportar banc de frases, es podrà exportar a Excel el banc de frases amb les frases que contingui.