Configuració contractes

Per modificar la configuració dels contractes professionals

Aquí veureu com configurar les diverses dades que poden aparèixer a l'hora de crear un contracte professional per a usuaris del vostre centre.

 
1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2. A l'apartat Tipus, cliqueu Configuració contractes.

3. Activeu aquells camps que voleu que apareguin als contractes dels usuaris.

Amb tots els camps desactivats:

               
               

Amb tots els camps activats: