Coordinador i monitor d'extraescolars

El coordinador d'extraescolars

Com a coordinadors d'extraescolars podeu entrar al mòdul Extraescolars, al bloc Gestió, per assignar monitors a les diferents activitats extraescolars i per veure llistes dels alumnes inscrits.
També podeu accedir a les diferents activitats com si fossin matèries, des del bloc Matèries, i gestionar les activitats com si fossin matèries de l'escola: introduir continguts i ítems avaluatius, passar llista, avaluar els alumnes, etc.

Així, podeu coordinar els monitors de les activitats i comprovar els alumnes que hi estan inscrits.

El monitor d'extraescolars

Com a monitors d'extraescolars, podeu gestionar l'activitat extraescolar com si fos una matèria de l'escola: introduir continguts i ítems avaluatius, passar llista, avaluar els alumnes, etc.

Segurament, la funcionalitat que us pot resultar més útil és la de passar llista:

1. Aneu al bloc Matèries i accediu al mòdul de l'activitat de la qual voleu passar llista.

2. Si passeu llista durant la sessió podeu clicar Sessió actual. Si no, podeu clicar Sessions i, de la sessió de la qual voleu passar llista, Pendent passar llista.

3. Marqueu aquells alumnes que no hagin vingut o que hagin arribat tard i guardeu.

No cal que tingueu en compte quins dies estan inscrits els alumnes a l'extraescolar, ja que en aquesta pantalla Clickedu només us mostrarà els alumnes que han de venir el dia en què es passa llista.Si heu d'aprofundir més o realitzar altres funcions podeu consultar els següents temes del manual:

Apartat Passar llista

Apartat Avaluació

Apartat Continguts