Unitats temporals de PERMSEA

A. Com a docent taller

     Introduir els indicadors de taller i situació global:

A Clickedu podeu introduir els indicadors d'avaluació (IA) necessaris per avaluar la unitat temporal (UT) de la vostra àrea. Només els docents de taller haurien de crear aquests indicadors.

1. Accediu, des del bloc Àrees, a l'àrea a la qual voleu introduir els IA i cliqueu Indicadors d'avaluació.

2. Cliqueu 'Nou indicador d'avaluació' i ompliu els camps.

3. Seleccioneu la UP i —si ho desitgeu— el criteri d'avaluació al qual el nou IA està associat.
Clickedu us permet crear un mateix indicador per a diferents UP i associar-lo a diferents criteris.

4. Marqueu si el nou IA es valorarà en el taller, en la situació global o en els dos i guardeu.

També podeu copiar IA d'altres cursos i UP, clicant —a Àrees > [una àrea] > Indicadors d'avaluació— 'Copiar indicadors d'avaluació entre àrees''Copiar indicadors d'avaluació entre avaluacions / unitats temporals'.


     Introduir les valoracions dels IA:

1. De l'àrea que desitgeu introduir les valoracions dels IA cliqueu Avaluar.

2. Situeu-vos en la UP que desitgeu i cliqueu 'Seleccionar detalls del llistat'.

3. Seleccioneu els IA que vulgueu valorar i cliqueu 'Aplicar selecció al llistat'.

4. Introduïu l'observació i guardeu.
B. Com a tutor

     Introduir els indicadors de l'àrea transversal:

És aconsellable que cada grup tingui una àrea transversal que contingui les competències transversals a treballar durant el curs, assignada al tutor del grup.
Com a tutors, heu de crear aquests indicadors d'avaluació (IA), amb un codi que indiqui quin docent ha de valorar-lo.

1. Des del bloc Àrees, accediu a l'àrea transversal i cliqueu Indicadors d'avaluació.

2. Cliqueu 'Nou indicador d'avaluació' i ompliu els camps.
En el nom podeu posar l'àrea per indicar quin docent ha de valorar-lo (p.e. MAT-Relaciona correctament les seves produccions orals amb els destinataris del discurs).

3. No us oblideu de guardar.