Administrar matèries

Per assignar professors a les matèries i a les classes o grups i crear l'horari de la matèria

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics

Índex:
Administrar matèries
Horari

  


 

ADMINISTRAR MATÈRIES

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Matèries i grups.

2. Seleccioneu el curs del qual vulgueu administrar una matèria.

3. A la matèria que vulgueu administrar, cliqueu  (Administrar).

               

4. Per crear un nou grup cliqueu (Nou grup/classe).

               

5. Ompliu els camps.

Seleccioneu els grups, o la classe sencera, amb els quals voleu formar el nou grup o la nova classe.

Escolliu obligatòriament un professor i, de manera opcional, en podeu afegir d'altres a Altres professors.

Escolliu també una aula.

6. Cliqueu Guardar.

Accions que podeu fer un cop creat el grup:
— Modificar-ne les dades clicant  (Editar)
Definir-hi un horari clicant  (Horari matèria)
— Veure'n els alumnes clicant  (Alumnes)
— Esborrar-lo, si encara no se n'ha definit l'horari, clicant  (Eliminar)

Tingueu en compte que si elimineu assignacions de classes o grups, també s'esborraran les dades acadèmiques i d'assistència que pugueu tenir.

 


 

HORARI

1. Des d'Administració > Acadèmic > un curs > una matèria >  (Administrar), cliqueu  (Horari de la matèria).

               

2. Per crear un nou horari cliqueu  (Nou horari).

4. Per cada sessió, seleccioneu un dia i una hora.

A la dreta, podeu informar de més detalls de la sessió.
Dates: haureu de marcar Tot el curs escolar (si s'imparteix durant tot el curs) o Data a data i triar la data inicial i la final (si dura un període determinat).
Hores: podreu acabar d'ajustar les hores.
Ubicació: podreu triar l'aula on tindrà lloc.
Professors: haureu de marcar l'opció Tots els professors assignats (si estan junts a l'aula) o Seleccionar professors i triar el professor corresponent (si només n'hi ha un).
Grups: haureu de marcar l'opció Tots els grups assignats o Seleccionar grups i triar-ne un o més d'un. En el cas de les matèries individuals, podeu seleccionar alumnes concrets.

Feu el mateix procés tantes vegades com sessions tingueu a la setmana. 

               

5. Cliqueu Guardar.

Quan torneu a la pantalla Horari de la matèria, podeu veure les sessions que teniu creades i per cadascuna podeu:
— Modificar-ne les dades clicant  (Editar)
— Veure un llistat de totes les del curs clicant  (Llistat de sessions)
— Esborrar-la, si encara no s'ha passat llista de cap d'aquestes, clicant  (Eliminar)