Accions: Departaments

Clickedu permet l’organització de departaments a l’escola.

1. Entreu al bloc Administració, mòdul El centre. En el desplegable Accions, trieu Departaments.
2. Accedireu a la pantalla on podreu veure els departaments creats a l’escola.3. Fes clic al vincle ‘alta de departament’ per crear un nou departament. Aniràs a la pantalla on hauràs de posar el nom del nou departament .


I també es pot donar de baixa els departaments que, tot i haver-los fet servir, ja no siguin d'utilitat en l'actualitat.