Llistat de mandats

Per generar els mandats de forma massiva i modificar la referència i la data del mandat


En aquest llistat es mostraran els alumnes que tinguin alguna forma de pagament per banc i que coincideixin amb la cerca efectuada. Es podrà filtrar per classe, cursos de preinscrits i agents emissors.

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts.

2. A Llistats, cliqueu Llistat de mandats.

               

3. Cerqueu els mandats desitjats.

Obtindreu una graella on les primeres columnes del llistat són l’identificador de l'alumne (ID), nom i cognoms de l'alumne i la classe. A partir d'aquí, si l'alumne té més d'un compte bancari, cada fila es dividirà per tantes subfiles com comptes tingui. Les següents columnes seran el titular del compte i el número del compte IBAN.

Per últim, tindrem un grup de 3 columnes per a cada agent emissor que tingui l'escola. Aquestes columnes són: T/C (Tots/Cap), Mandats i Data.

               

El mandat i la data es podran modificar i els canvis es guardaran quan canviem la dada. Per tant, no trobareu cap botó per guardar les modificacions.

A la columna Data hi ha una icona de calendari que us permetrà introduir una data i aplicar-la automàticament a tota la columna.

4. Seleccioneu els mandats que vulgueu i cliqueu Generar.

Es generarà un PDF per cada mandat.

A més, des d'Administració > Gestió d'usuaris > Llistats > Llistats d'alumnes, si seleccioneu Dades bancàries, podreu generar un llistat amb el número de referència i la data de caducitat dels mandats.