Llistat 347

Per obtenir la relació de titulars als quals se'ls ha facturat al llarg d'un exercici un import superior a 3.005,06 €


Aquest llistat us permet:
— introduir les dates d'inici i final del període a analitzar,
— mostrar la informació de tots els agents emissors o triar els que vulgueu en el desplegable,
— filtrar per l'import establert al model 347, per mostrar únicament aquells titulars als quals se'ls ha facturat una quantitat superior,
— exportar el llistat obtingut a Excel, i
— exportar les dades de rebuts en un fitxer al programa de declaracions informatives de l’AEAT.

Veureu que la informació que es generarà inclourà la província, les dades separades per trimestres i el total.

Aquest llistat es podrà generar també des de la Superestructura, per aquells grups d’escoles que hagin d’extreure el model 347 que reuneixi la informació de tots els seus centres. L'arxiu inclourà les dades de les factures i el podreu exportar al programa de declaracions informatives de l’AEAT.

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts.

2. A Llistats, cliqueu Llistat 347.

               

3. Seleccioneu l'exercici que voleu cercar i els agents emissors i cliqueu 'Cercar'.

4. Podeu exportar el resultat a Excel amb el botó 'Exportar a Excel'.