Llistat 347

Per obtenir la relació de titulars als quals se'ls ha facturat al llarg d'un exercici un import superior a 3.005,06 €


Aquest llistat us permet:
— Introduir les dates d'inici i final del període a analitzar
— Mostrar la informació de tots els agents emissors o triar els que vulgueu en el desplegable
— Filtrar per l'import establert al model 347, per mostrar únicament aquells titulars als quals se'ls ha facturat una quantitat superior
— Exportar el llistat obtingut a Excel
— Exportar les dades de rebuts en un fitxer al programa de declaracions informatives de l’AEAT

Veureu que la informació que es generarà inclourà la província, les dades separades per trimestres i el total.

Aquest llistat es pot generar també des del mòdul institucional, per a aquells grups d’escoles que hagin d’extreure el model 347 que reuneixi la informació de tots els seus centres. L'arxiu inclou les dades de les factures i el podeu exportar al programa de declaracions informatives de l’AEAT.

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts.

2. A Llistats, cliqueu Llistat 347.

               

3. Seleccioneu l'exercici que voleu cercar i els agents emissors i cliqueu Cercar.

4. Podeu exportar el resultat amb el botó Exportar a Excel.