Històric d'impagaments

Per consultar tots els rebuts que estan pendents de pagament, generar cartes reclamant els rebuts pendents i tenir un control del seguiment


Recordeu que podeu configurar alguns paràmetres de la carta d’impagaments (Gestió > Rebuts > Definició > Carta històric d'impagaments).

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts.

2. A Llistats, cliqueu Històric d'impagaments.

               

3. Seleccioneu els cursos escolars, els agents emissors i les sèries de facturació dels quals voleu veure els rebuts pendents i marqueu si voleu ordenar els rebuts per titular, alumne o classe. Seleccioneu si voleu incloure els rebuts incobrables.

També podeu buscar els impagaments d'un usuari concret escrivint el seu nom.

4. Cliqueu 'Cercar'.

Per a les cartes d'impagaments podeu agrupar els rebuts per famílies (coincidència per NIF del titular del codi CC) i també generar automàticament les cartes per duplicat per a les famílies en què l'alumne tingui marcat Enviar informació per separat a la seva fitxa.

5. Marqueu els rebuts dels quals voleu generar la carta d'impagaments i cliqueu 'Generar cartes'.

6. També podeu enviar les cartes per correu electrònic, clicant 'Enviar cartes'.

Se us obrirà una finestra amb els usuaris dels quals s'hagi pogut validar el correu electrònic de la seva fitxa.

Remitent, indiqueu el correu que apareixerà com a remitent del correu.

7. Per exportar els rebuts impagats cliqueu 'Exportar a Excel'.

8. Amb els seguiments podeu introduir informació sobre les accions que s'han realitzat per intentar cobrar un rebut (p. ex. que heu trucat a la família o que us han informat que ho pagaran en efectiu).

Cliqueu 'Veure' per veure els seguiments d'un rebut o d'un alumne i afegir-ne de nous amb 'Nou seguiment'.

Quan s'envia una carta d'impagament, es crea automàticament una nova línia de seguiment d'un rebut no cobrat amb la frase: "S'ha enviat una carta adjunta per correu electrònic reclamant els pagaments dels rebuts impagats".

Cliqueu 'Seguiments de les devolucions' per cercar els seguiments d'un alumne concret.