Etapes - Modificar

Per configurar i/o consultar els cursos que es fan a l’escola i activar un seguit d'eines i configuracions.


Entreu al bloc d'Administració', i allà al mòdul ‘Acadèmic'. Fes clic al pestanya ‘Estructura de Cursos’.

Cliqueu sobre el botó 'Etapes'2. Accedireu a la pàgina on veureu tots els cursos que s’imparteixen a l’escola.


3. Les operacions que es poden fer amb cadascun dels cursos són:

   -  Modificar: Permet accedir al les eines i opcions que podreu activar per cada cicle o etapa.

   -  Parametrització: Permet configurar paràmetres addicionals que es poden tenir en compte a cada sessió de classe.

   -  Visió dels alumnes : Permet configurar opcions de visualització de pares i alumnes.

 

MODIFICARFuncionament curs:  Si el curs funciona per matèries o per classes.

Eines de les matèries: Són eines que apareixeran a les capses de les matèries/classe que veurà el professor/tutor i que, a la vegada, seran visibles pels alumnes en forma de mòduls.

Continguts de les matèries: Per configurar l'estructura de les unitats didàctiques, per etapa o cicle (en el cas de Primària).

 

FUNCIONAMENT DEL CURS:

El funcionament del curs pot ser de dues maneres:

1- Per classe
: s’acostuma a fer servir a Infantil i 1r cicle de Primària. Té la particularitat que totes les eines pedagògiques per al professorat (que s’activen en aquesta pantalla) estan aglutinades en el tutor, ja que és qui passa la major part del temps amb els infants. Serà només el tutor i cotutors i NO els especialistes, per tant, qui hi podrà accedir. Amb aquest funcionament es podrà posar un nom a la classe, i posar-hi una foto que la identifiqui, per exemple, Les girafes, i una foto d’una girafa. El tutor i cotutors tindran accés als seus alumnes mitjançant un apartat amb el nom La meva classe, en el qual apareixerà el nom i la foto assignats a la classe.

2- Per matèries
: s’acostuma a fer servir a partir del 2n cicle de Primària. Té la particularitat que totes les eines pedagògiques per al professorat (que s’activen en aquesta pantalla) les poden fer servir tots els professors de les etapes en les quals estan activades. Així doncs, els professors de totes les matèries hi podran accedir.  El tutor, a més, podrà utilitzar els avisos del tutor i la carpeta de classe. Amb aquest funcionament no es pot assignar nom ni foto a la classe, ja que sempre s’anomenarà TUTORIA.

EINES DE LES MATÈRIES:

 1. Centre d’interès
  Permet que el tutor creï centres d’interès. (Veure tasca Centre d'interès)
 2. Nom de la classe (només per a Funcionament del curs per Classe)
  Permet que el tutor/a posi un nom a la seva classe.
 3. Fotos de la classe (només per a Funcionament del curs per Classe)
  Permet que el tutor/a pugi fotos que seran visibles als alumnes i pares de la seva classe.
 4. Recomanacions
  Permet que els professors creïn recomanacions a cadascuna de les seves matèries. (Veure tasca Recomanació)
 5. Suro
  Apartat que mostra tots els recursos didàctics que els professors han configurat com a visibles als alumnes des de les unitats didàctiques. (Veure tasca Suro)
 6. Entrega de treballs (Pou)
  Eina que permet als professors crear activitats d'avaluació als seus alumnes, els quals les podran entregar des de les seves plataformes. (Veure tasca Entrega de treballs)
 7. Converses
  Fòrums de debat/discussió que el professor obre perquè hi participin els alumnes. (Veure tasca Conversa)
 8. Treballs compartits
  Eina que permet al professor crear treballs en grup que els alumnes hauran d'escriure des de les seves plataformes. (Veure tasca Treballs compartits)
 9. Tests autoevaluatius
  Eina que permet al professor crear exàmens tipus test que els alumnes hauran de respondre des de les seves plataformes. (Veure tasca Tests autoevaluatius)

 

CONTINGUTS DE LES MATÈRIES

Apartat que permet configurar l'estructura de les unitats didàctiques.

Com veieu, teniu una graella en la qual podeu crear fins a 12 categories, cadascuna de les quals pot ser genèrica o específica, i visible o no als alumnes.

Tot seguit us plantegem un exemple d'estructura d'unitat didàctica:

1- Continguts

2- Criteris d'avaluació

3- Activitats

4- Dimensions

5- Activitats d'avaluació

6- Metodologia

7- Recursos

Cadascun d'aquests apartats ha de ser en un dels 12 punts de la graella, i tal com hem dit, podrà ser genèric o específic. A més, haureu de configurar quins dels punts volem que siguin visibles als alumnes/pares, fent servir l'opció 'Visible als alumnes' de cada punt.

Serà genèric si voleu que afecti a tota la unitat; o específic si voleu que en cada sessió aquests continguts siguin diferents. Per exemple, heu previst fer la Unitat 1 amb 3 sessions. El sistema ens fa la temporització de manera automàtica, i ja indica quins dies del calendari hi haurà classe de cada matèria.

Seguint l'exemple, els dos primers punts serien genèrics (apareixeran en la pestanya Elements genèrics), i la resta específics (apareixeran en la pestanya Elements específics), i en cadascuna de les sessions podrem especificar quines activitats volem treballar, quines dimensions, quines activitats d'avaluació treballarem, quina metodologia farem servir i quins recursos utilitzarem.


 

Les categories que heu definit com a genèriques apareixen a la pestanya Elements genèrics en forma de capseta, en la qual haureu d'escriure o enganxar continguts que ja tingueu en algun document. A més, us indica si la categoria ha estat configurada com a visible als alumnes o no.

Les categories que hagueu configurat com a específiques apareixeran en la pestanya Elements específics, i podran ser diferents per a cada sessió prevista de la unitat didàctica. També veureu si el que hi poseu serà visible als alumnes o no.

 

 

Aquests camps no es podran modificar si en el curs actual algú els ha utilitzat.

 

ALTRES OPCIONS

Revisió de les unitats didàctiques: Activarà un espai perquè els professors puguin valorar les sessions de les programacions i permetrà que els caps d’estudi puguin fer un seguiment de la revisió. Podeu veure l’article “Revisió de les unitats didàctiques” dins la categoria “Tasques del mòdul Matèries”.

Enllaç entre les unitats didàctiques i els ítems avaluatius: Relaciona les unitats didàctiques i les ítems avaluatius (criteris d’avaluació) que els professors puguin crear com a llibreta de notes. Serà aplicable a les etapes en què es permeti crear criteris d’avaluació.

Els professors/es podran entrar les programacions amb el format que acabem de modificar des de la pestanya Matèries– Continguts d’una matèria. Podeu veure l’article “Introduir els continguts de la matèria” dins la categoria “Tasques del mòdul Matèries”