Modalitats ESO i Batxillerat

Apartat que permet donar d'alta les modalitats d'ESO (acadèmiques i aplicades) i les especialitats de Batxillerat.

Cal accedir a Administració > Acadèmic > Accions > Modalitats.

 

En la pantalla que mostra la imatge anterior, veureu totes les modalitats creades. Per crear-ne de noves, feu servir el botó 'Nova modalitat'.Cal indicar les següents dades:

- Nom: Nom de la modalitat (obligatori, tal com indica l'asteric vermell)
- Codi: Codi de la modalitat (obligatori, tal com indica l'asteric vermell)
- Tipus de modalitat: Etapa i llei de la modalitat (obligatori, tal com indica l'asteric vermell)
- Tipus de matèries: tipus de matèries afectades per la modalitat.