Visió dels alumnes i els pares

Visió de les enquestes per part dels alumnes i els responsables

Vegeu com els alumnes i els seus responsables poden accedir a les enquestes des de la seva plataforma.

 


Per tal de crear una enquesta dirigida als responsables recordeu que és obligatori posar àrea de la pregunta a cadascuna d'elles, per tant, les heu de crear abans de fer l'enquesta.

1. Des de la seva plataforma han d'anar a l'apartat Gestions i clicar Respondre l'enquesta de l'enquesta que vulguin contestar.

També hi podran accedir directament des del sumari, a l'apartat Serveis.

                 

2. Ara es tracta que responguin l'enquesta i, en acabar, cliquin Guardar i tancar

En el cas dels responsables, els heu d'informar que només es pot respondre una enquesta per família. Quan un responsable respon l'enquesta i clica Guardar i tancar, a l'altre li apareix tancada i ja no pot respondre. Si, en canvi, clica el botó Guardar, l'altre hi podrà fer modificacions.