Càrrecs

Clickedu permet crear càrrecs amb permisos específics i designar aquests càrrecs a diferents usuaris. Per defecte, cada càrrec té uns permisos preconfigurats que podeu modificar. D’altra banda, determinats càrrecs són necessaris per identificar-los de cara a la documentació oficial (secretaria acadèmica, director...).

Conceptes del glossari relacionats: càrrecs
 
Tasques que has de saber fer abans de començar:  usuaris, operacions usuaris, equips

Podeu veure el següent vídeo sobre com organitzar els usuaris en equips i càrrecs:

1. Entreu al bloc Administració i dins del mòdul Permisos, accediu a la pestanya Càrrecs.

               

2. Anireu a la pantalla on haureu de crear el ‘Càrrec’. Feu clic a ‘alta de càrrec'.


3. En aquesta pantalla, haureu de definir el càrrec nou:

               Nom: nom del càrrec (ex.: Coordinador de primària, cap d’estudis, coordinador TIC, etc.)

Usuari: persona que tindrà aquest càrrec assignat.

Tipus de càrrec: tipologia d'usuari que tindrà aquesta persona (marca una o les dues opcions)

Permisos: marca els permisos que tindrà aquest càrrec.
Un cop ja tenim els càrrecs creats, podrem modificar-los i/o esborrar-los.