Equips

Clickedu permet que els usuaris donats d’alta s’organitzin en equips: equip directiu, equip de qualitat, caps de departament, etc. L’usuari amb permisos pot crear equips, atorgar-los permisos i donar d’alta usuaris dins d’aquests equips. Aquests equips poden compartir esdeveniments de calendari, enviament de correus electrònics, SMS i arxius.

  • Permís necessari: Assignar permisos a equips, càrrecs i perfils.

Podeu veure el següent vídeo sobre com organitzar els usuaris en equips i càrrecs:

 


 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Permisos.

               

2. Per crear un equip cliqueu (Alta d'equip) o Nou equip.

               

3. Indiqueu el nom de l'equip i si en formarà part personal docent o d'administració i serveis.

4. Seleccioneu els permisos que voleu assignar als usuaris de l'equip.

5. Cliqueu Guardar.

Els equips, podeu editar-los (), assignar-los usuaris (), assignar-los hores () i, si no tenen usuaris ni cap permís, eliminar-los ().

6. Cliqueu  (Usuaris) per assignar usuaris a l'equip.

7. Moveu els usuaris de l'equip de la caixa esquerra a la dreta i cliqueu Guardar.