Gestió d'usuaris repetits

Per veure quins usuaris tenen el nom repetit

Des d'aquí podreu veure els usuaris que tenen el mateix nom d'accés a la plataforma i fer els canvis que necessiteu.

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Gestió d'usuaris.

2. Cliqueu el botó Accions i al desplegable seleccioneu Gestió d'usuaris repetits.

Veureu quins usuaris tenen el mateix nom i quins no en tenen.

               

3. Seleccioneu els usuaris als quals voleu fer canvis i canvieu el nom d'usuari o deixeu el que se us proposa.

4. Cliqueu Guardar triats.