Donar d'alta o modificar un exercici comptable

Per introduir els exercicis comptables a Clickedu


Per poder generar els assentaments dels rebuts i exportar-los al vostre programa de comptabilitat, cal introduir els exercicis comptables.

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Assentaments.

2.Relacions, cliqueu Exercicis comptables.

              

3. Cliqueu Afegir exercici comptable, introduïu l'any i —si voleu— algun comentari i cliqueu 'Afegir'.

Veureu que l'exercici apareix al quadre de sota.

Podeu editar un exercici comptable amb la icona del llapis (Editar).

Per canviar d'exercici comptable, seleccioneu l'actual a la columna Exercici actual. En canviar d’exercici comptable, els assentaments es crearan en l’exercici assignat; els rebuts que es generin es faran sobre l’any/exercici comptable que estigui definit.

Tingueu en compte que haureu de canviar l'exercici el setembre o el gener, segons el vostre Pla General Comptable.