Fulls de seguiment tutorial

Seguiment tutorial

Aquest apartat permet als tutors realitzar seguiments als alumnes. Mitjançant la resposta d'un qüestionari de preguntes, els tutors podreu emmagatzemar informacions dels vostres alumnes que estarà disponible en cursos posteriors.

Des de l'escola creareu les preguntes dels qüestionaris i els tutors les podreu respondre amb la informació de cada alumne i així poder fer un seguiment de la seva evolució.

El tutor del curs següent també podrà accedir al seguiment i continuar completant-lo.

 

Creació del qüestionari de preguntes

Heu de crear el qüestionari des del bloc Gestió > mòdul Fulls de seguiment tutorial, amb el permís Alumnes > Gestionar fulls de seguiment tutorial.

 

La pantalla us mostrarà els qüestionaris que teniu creats fins al moment.

En podreu crear de nous amb el botó nou qüestionari. Allà podeu posar el nom el qüestionari i la data d'alta. Quan ja no el vulgueu fer servir teniu la possibilitat de donar-lo de baixa, posant la data pertinent.

Un cop creat el qüestionari, amb la icona de la clau anglesa, creareu les preguntes que voldreu que els tutors omplin després des de la fitxa de l’alumne.

 

Un cop dins, podreu crear les preguntes amb el botó 'nova pregunta'

Podreu triar si les respostes seran d’elecció simple, múltiple, de Sí o No, resposta lliure o d’elecció numèrica i també si voleu que sigui una resposta requerida.

Amb el botó '+' podreu crear les possibles respostes per a les preguntes d'elecció simple i múltiple.

Amb el botó '-' podreu esborrar alguna resposta que ja no us calgui.

Amb la icona de la 'Paperera' podreu esborrar la pregunta i amb la icona de 'prohibit el pas' podreu donar de baixa aquella pregunta, així la conserveu com a històric però no els sortirà als tutors quan hagi de fer el seguiment.

Podreu escollir el color del text de les preguntes i respostes per destacar les que us interessi.

               

Al final cal 'Guardar'

Un cop creades les preguntes, podeu descarregar la plantilla del formulari per imprimir-lo.

El document que es genera per ser imprès està pensat per donar-lo a aquells tutors que vulguin fer el seguiment en format paper.

Presenta una capçalera amb dades de l'alumne i cada pregunta disposa d'un espai per a la resposta indicat amb 'Pregunta / Resposta'.

 

Podeu crear tants qüestionaris com us faci falta, repetint els passos anteriors.