Taula de conceptes facturables

Per editar ràpidament els imports dels conceptes


Conceptes del glossari relacionats: mesos facturables, agents emissors, conceptes facturables

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Conceptes facturables

1. Des del bloc Gestió, entreu a Rebuts.

2.Creació i assignació de rebuts, cliqueu Taula de conceptes facturables.

Podreu veure una taula amb tots els conceptes facturables que hi hagi creats per a cada una de les etapes.

               

També podeu filtrar per mes, etapa i agent emissor.

3. Editeu els imports que hàgiu de canviar.

Els canvis modificaran allò que hàgiu introduït a Conceptes facturables.

Si treballeu amb l'IVA desglossat, aquí apareix l'import total. A Conceptes facturables es modificarà automàticament l'import total i també la base imposable.

4. Si tots els cursos tenen el mateix import, modifiqueu el primer camp i cliqueu Copiar imports.