Administrar parametrització de l'acollida

Per administrar els paràmetres que es tindran en compte a l’hora de passar llista a l'acollida


Conceptes del glossari relacionats
:  paràmetre


Podeu definir paràmetres que us permetin portar un control d’aspectes importants, com, per exemple, si els alumnes s'han portat bé, han recollit el material, etc.

  • Permís necessari: Gestionar acollida (Serveis > Acollida).

 


 

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Acollida.

2. Cliqueu Administrar parametrització.

               

3. Definiu el nom del paràmetre.

4. Escolliu el tipus de paràmetre, els cicles on serà visible i si els pares el podran veure.

Sí el paràmetre és de no, podeu definir el valor per defecte, així us estalviareu temps a l'hora de passar llista.

5. Cliqueu 'Afegir paràmetres' per definir un nou paràmetre i 'Eliminar' per eliminar-ne.

6. Cliqueu 'Guardar'.

Un cop s’han definit els paràmetres és possible consultar-los a la pàgina de la gestió del servei d'acollida, a baix de tot.