Validació de reserves d'aules i inventari

Per validar les reserves d'aules o d'inventari que fa el personal del centre

Vegeu com aprovar o denegar una reserva d'aula o inventari que ha fet algun treballador del centre.

  • Permís necessari: Validació de reserves d'aules i inventari

 


 

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Validació reserves.

Veureu una llista amb l'inventari i les aules que s'han reservat.

Pot ser que hi hagi aules o inventari que s'han reservat però no us apareguin, ja que pot ser que tinguin assignat que la validació l'hagi de fer un càrrec concret.

Per cada reserva podeu clicar:
Aprovar
Denegar

A Visualització, podeu filtrar per totes, denegades, aprovades i pendents.