Guia per generar l'arxiu per al model 182

Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts.

1. Reviseu si teniu un agent emissor marcat com a fundació (Gestió > Rebuts > Agents emissors).

2. Reviseu que tingueu un concepte facturable marcat com a donatiu (Gestió > Rebuts > Conceptes facturables).

3. Assegureu-vos que teniu rebuts generats que incloguin el concepte donatiu i que estan cobrats. Més informació.

4. Creeu les dades del model 182 (Gestió > Rebuts > Dades del model 182).

5. Assigneu el model 182 als alumnes (Gestió > Rebuts > Assignació del model 182 als alumnes).

6. Genereu l’arxiu per entregar a Hisenda (Gestió > Rebuts > Generació de l'arxiu per al model 182).

7. Genereu els arxius PDF per entregar a les famílies (Gestió > Rebuts > Generació de l'arxiu per al model 182).


El model 182 només està disponible als centres de l'Estat Espanyol per als ciutadans amb NIF o NIE espanyols.