Carpeta personalitzada

Per organitzar altres tipus de documents


Si teniu documents que, a causa de la seva naturalesa o per altres motius, no podeu arxivar en els apartats que existeixen a la plataforma: documents validats, formats de treball, documents externs; teniu l’opció de desar-los en un altre apartat, el qual podreu configurar.  

Es tracta d’una opció configurable que permet personalitzar el nom de la pestanya en la qual els desareu. És important destacar que, en aquest cas, no caldrà que seleccioneu revisor, ni aprovador, ni fer cap revisió dels documents.

Tampoc no podreu assignar permisos d'escriptura ni lectura a les carpetes ni als documents, és a dir, en el moment que pengeu els arxius, tots els usuaris del centre els podran veure.

1. Des del bloc Administració, aneu a Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2. Cliqueu Altres configuracions.

3. A l'apartat Arxius, escriviu el nom de la carpeta que desitgeu (p. ex. Altres documents) a la configuració Carpeta personalitzada (id. 526).

4. Cliqueu 'Guardar'.

Automàticament, al bloc Arxius apareixerà una nova pestanya amb el nom que acabeu d’indicar.

En aquesta pestanya podeu crear carpetes i subcarpetes i pujar, crear o enllaçar arxius.

Tingueu en compte que aquestes carpetes i arxius seran visibles per tot el personal del centre. Tot i així, el creador d'una carpeta o un arxiu és l'únic usuari que els pot esborrar.

Podeu saber el creador d'un arxiu posant el ratolí sobre d'aquest.

Una carpeta no es pot esborrar si hi ha arxius a dins.