Gestió manual de rebuts

Per modificar un rebut concret o crear-ne de nous


Podeu canviar l'estat del rebut d'un alumne i, si està pendent (per tant, ni cobrat ni retornat), modificar-lo o eliminar-lo, i crear-ne de nous.

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts.

2. A Generació de rebuts, cliqueu Gestió manual de rebuts.

3. Cerqueu l'usuari o usuaris dels quals voleu gestionar els rebuts escrivint-ne el nom o el cognom, o seleccioneu les classes o mesos els rebuts dels quals voleu gestionar.

També podeu cercar un rebut concret pel seu número.

               

Per cada rebut podeu generar-ne un PDF, generar el PDF de la factura (si s'han activat les factures), veure'n els moviments, veure'l i, si està pendent, modificar-lo.

També podeu canviar l'estat d'un rebut a pendent, cobrat, retornat i, si no està cobrat, a anul·lat i incobrable o esborrar-lo.

Clickedu genera els assentaments propis de cada canvi d’estat perquè després pugueu exportar-los o treballar-los des del bloc comptable de la plataforma. Si esborreu els rebuts, no se'n generaran assentaments.

Si editeu un rebut (), podeu modificar la forma de pagament utilitzada per cobrar-lo clicant  (Formes de pagament). També podeu esborrar conceptes, crear-ne de nous i aplicar descomptes. El total es calcularà automàticament, excepte en el cas que hàgiu afegit descomptes, que caldrà guardar el rebut perquè el sistema pugui aplicar-los.

Els canvis que feu els estareu fent únicament per a aquest rebut. Si hi ha un canvi que s'ha de fer cada mes, cal que més enllà d’arreglar el rebut que ja teniu fet, també feu els canvis a l’assignació de conceptes facturables o substituïu la forma de pagament com correspongui.

Els conceptes manuals els podeu assignar a una agrupació perquè es tingui en compte en el certificat de pagaments.

Si no teniu els conceptes manuals assignats a agrupacions però igualment voleu que apareguin en el certificat, a l'hora de generar-lo podeu seleccionar totes les agrupacions: l'import total dels rebuts manuals no categoritzats es mostrarà en una nova categoria, Altres.

4. Cliqueu Guardar per desar tots els canvis.

A la columna Operacions podeu crear un nou rebut i accedir a les formes de pagament de l'usuari.