Control de cobraments i retorns de rebuts

Per poder controlar els rebuts i marcar-los com a cobrats, pendents o retornats


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Generació automàtica de rebuts

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts.

2.Generació de rebuts, cliqueu Control de cobraments i retorns de rebuts.

3. Cerqueu els rebuts que desitgeu mitjançant els filtres disponibles i clicant 'Cercar'.

               

Quan apliqueu els filtres a la cerca veureu el llistat dels rebuts generats que coincideixen amb els paràmetres de cerca, amb la seva data d'emissió, el número identificador (que us servirà per identificar-los en el fitxer de remeses retornades), l'import total del rebut, el seu estat i, en el cas dels rebuts parcialment cobrats, l'import pendent.

— Cobrats. Els rebuts que es passen pel banc es marquen automàticament com a cobrats. En el cas que es retornin, s'hauran de marcar manualment com a retornats.

— Pendents. Els pagaments que es fan en efectiu quedaran com a pendents fins que es marquin com a pagats, o retornats.

— Retornats. Els rebuts que constaran com a retornats seran aquells que marqueu manualment.

— Cobrat parcialment. Els rebuts parcialment cobrats.

4. Marqueu l'estat dels rebuts que vulgueu modificar i introduïu la data.

Si cliqueu la icona del bitllet (Formes de pagament) de la columna Cobrat, podreu marcar amb quina forma de pagament s'ha pagat.

5. Cliqueu 'Guardar'