Generació automàtica de rebuts

Per generar els rebuts de forma automàtica per a un mes en concret

1. Des del bloc Gestió, entreu a Rebuts.

2.Generació automàtica de rebuts seleccioneu el mes del qual voleu generar els rebuts.

3. Especifiqueu quins rebuts voleu generar amb les caixes i definiu la data d'emissió.

               

               

Si treballeu amb sèries de rebuts (que haureu activat des de Gestió > Rebuts > Definició > Configuracions del mòdul de rebuts), també podeu seleccionar una sèrie per generar els rebuts d'aquesta.

4. Cliqueu Generar.