Seguiment tutorial

Per realitzar un seguiment als alumnes mitjançant qüestionaris

Conceptes del glossari relacionatsllistat d'alumnes, fitxa de l'alumne

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Veure la fitxa d'un alumne, La meva classe

Aquest apartat permet que els tutors, mitjançant la resposta d'uns qüestionaris, puguin emmagatzemar informació dels seus alumnes, que també estarà disponible per a cursos posteriors.
Des de l'escola es poden crear qüestionaris (vegeu Fulls de seguiment tutorial) i els tutors els poden respondre amb la informació de cada alumne i així poder fer un seguiment de la seva evolució.
El tutor del curs següent també podrà accedir al seguiment d'un alumne i continuar completant-lo.

 
1.
Entreu a la fitxa de l'alumne del qual voleu fer el seguiment i aneu a l'apartat Comunicació.


A Fulls seguiment tutorial podeu veure tots els seguiments que s'han fet a aquest alumne.

2. Cliqueu el signe positiu verd (nou full de seguiment tutorial) per crear un nou full.

3. Seleccioneu el qüestionari que voleu aplicar i la data del seguiment i cliqueu 'Guardar'. Tornareu a Comunicació.

Els qüestionaris disponibles seran aquelles creats des de GestióFulls de seguiment tutorial (vegeu més informació aquí).

4. Cliqueu la icona del vistiplau per realitzar la tutoria. Recordeu clicar 'Guardar' quan l'hàgiu acabat.

               També podeu realitzar les següents accions:

-  Tornar a editar un qüestionari anterior per afegir o canviar informació de l'alumne

-  Veure en pantalla un seguiment

-  Generar un PDF d'un seguiment 

-  Generar un Word d'un seguiment

Només podeu esborrar els qüestionaris que no s'hagin respost.