Despublicar una enquesta

El Clickedu permet despublicar una enquesta que ja ha estat publicada.

 

Conceptes del glossari relacionats: Enquesta publicada

1. Entra al mòdul ‘Gestió’ i fes clic a ‘Enquestes’. Accediràs al llistat d’enquestes publicades, pendents de publicar, etc.2. Fes clic a ‘despublicar’. L’enquesta deixarà de ser pública per als usuaris de Clickedu.