Gestionar les enquestes

Per consultar les enquestes que hàgiu creat

Vegeu les accions que podeu dur a terme un cop s'hagi publicat una enquesta.

 


 

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Enquestes.

2. Anireu a una pantalla on podeu veure totes les enquestes que teniu creades.

Podreu filtrar per cursos escolars i segons l'estat de l'enquesta (pendent de publicar, publicada, publicació de resultats, pendent d'arxivar i arxivada) seleccionant-los als desplegables i clicant Cercar.

                

Les opcions que teniu per a les enquestes que tingueu —segons el seu estat, és a dir, no a totes les enquestes us sortiran totes les opcions— són:

Veure () per veure les preguntes de l'enquesta.

Estadístiques () per veure les estadístiques de les respostes.
Clicant la pestanya Mitjana, podeu veure la mitjana dels resultats i clicant la pestanya Respostes, podreu veure totes les respostes pregunta per pregunta.
Podeu descarregar-vos els resultats en format Word i en format Excel mitjançant els botons Exportar a Word i Exportar a Excel.

Modificar tancament () per canviar la data de tancament de l'enquesta.
Seleccioneu la nova data al calendari i cliqueu Guardar.

Despublicar () per fer que els usuaris a qui va dirigida ja no puguin veure-la.

Publicar resultats () per fer públics els resultats de l'enquesta.
Seleccioneu una data d'inici i una data final i cliqueu Guardar.

Editar () per modificar-ne les dades.

Eliminar () per esborrar-la.

Duplicar () per crear una altra enquesta amb les mateixes característiques.
Si necessiteu canviar alguna pregunta, podeu clicar Editar () de la nova enquesta creada.

Arxivar () per arxivar l'enquesta.

Desarxivar () per desarxivar les enquestes que teniu arxivades.