Publicar els resultats d'una enquestaQuan finalitzi el període de respostes et pot interessar fer públics els resultats de l’enquesta.

Conceptes del glossari relacionats: Enquesta publicada

1. Entra al mòdul ‘gestió’, fes clic a ‘Enquestes’ i ves al llistat d’enquestes que hi ha publicades.

2. Veuràs que hi ha enquestes que tenen el vincle ‘publicar resultats’. Fes-hi clic.

3. Aniràs a parar a una pantalla en la que has d’indicar la data de publicació. Introdueix-la i fes clic sobre el botó ‘Guardar’.