Respondre una enquesta

Per veure com el personal de l'escola pot respondre una enquesta

Respondre una enquesta és molt fàcil i permet que l’escola conegui l’opinió de la comunitat educativa de forma ràpida i senzilla.

 


 

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Enquestes.

Si n’hi ha alguna d’activa, us apareixerà el seu nom, el nombre de preguntes que conté, quan es va publicar i fins quin dia es pot respondre.

2. Cliqueu el botó Respondre.

3. Responeu les preguntes.

Hi ha un botó per guardar les preguntes respostes fins aquell moment i que us permet seguir contestant més tard.

4. Quan hàgiu acabat, cliqueu Guardar.

Quan torneu al llistat d’enquestes, veureu que Clickedu informa de la data en què l'heu contestada.

Un cop acabi el termini per respondre l’enquesta, us apareixerà un vincle que permet veure els resultats en cas que s'hagin publicat.