Dades de l'usuari

Per consultar les dades dels usuaris de Clickedu

La persona amb permisos podrà consultar les dades de qualsevol dels usuaris del Clickedu. Les dades que pot veure són el nom d'usuari, la paraula de pas i l'arxiu de pas.

 


 

1. Entreu al mòdul Gestió.

2. Aneu a l'apartat Dades de l'usuari, introduïu el nom de l’usuari que voleu buscar i cliqueu Cercar.

Accedireu a la pantalla on hi ha una llista amb tots els usuaris amb el nom que heu introduït.

               

3. Cliqueu la icona (Veure) de l'usuari que buscàveu.

               

Podeu clicar el botó Veure contrasenya i el botó  per descarregar-vos el seu arxiu de pas.