Generar la versió del temari

Per guardar una còpia del temari actual


Un cop al curs podeu realitzar una versió del temari perquè si feu canvis pugueu recuperar el que teníeu.

  • Permís necessari: Veure i realitzar versions dels continguts de les matèries ([etapa]).

 
1. Des del bloc Matèries, aneu a una matèria i accediu a Continguts.

2. Cliqueu el botó 'Versió del temari'.

               

3. Si en el curs actual encara no heu fet cap versió, us apareixerà el botó 'Realitzar versió del temari'. Cliqueu-lo.

               

Es generarà un còpia del vostre temari actual perquè si feu canvis pugueu consultar com era abans.