Exemple de llistat: Generar el cens dels pares de l'escola

Per poder fer les votacions al consell escolar es necessita el cens dels responsables (pares i mares). Per fer-ho, les escoles poden fer un llistat com indiquem:

Aneu a Administració > Gestió d'usuaris > llistats > llistats d'alumnes
Seleccioneu les classes

A Altres Paràmetres seleccioneu: Fill Únic + Germans
A l'apartat d'informació trieu ‘Responsables’
A la pantalla següent seleccioneu de els camps de les dades dels Responsables marcats a continuació:

  -Cognoms Responsable 1
  -Responsable 1
  -DNI 1
  -Cognoms Responsable 2
  -Responsable 2
  -DNI 2


Passeu el llistat a Excel.
 
El llistat contindrà sis columnes.
Dins l’Excel seleccioneu les dades de les tres columnes de la dreta i les talleu i les enganxeu (cortar-pegar) a sota de l’última fila de la primera columna.
Això generarà un llistat de només tres columnes amb tots els noms dels responsables.
Des el propi Excel podeu ordenar-los alfabèticament.

Des del Clickedu, recordeu que podeu guardar el format del llistat per tornar-lo a usar una altra vegada.