Avisos de consergeria/porteria/recepció/secretaria - Llistat d'absències

Per gestionar les incidències d'assistència


Conceptes del glossari relacionats: absència, llistat d’avisos, llistat d’absències, entrevistes personals

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Passar llista


Clickedu permet gestionar les incidències que ens comuniquen les famílies. En aquest terreny hi entren des d’avisos de les faltes d’assistència i retards dels alumnes (introduïts per vosaltres perquè la família us ho ha notificat per telèfon, correu, en persona, etc. o introduïts per les famílies des de la seva plataforma) fins a peticions d'entrevistes de les famílies. Aquests avisos permeten que el personal docent conegui el motiu de l'absència o retard d'un alumne. També es pot accedir al llistat d'absències.

  • Permís necessari: Veure el llistat d'absències i retards. Accedir a Avisos de consergeria.

 
1. Des del bloc Sumari o el bloc Gestió, aneu al mòdul Avisos de consergeria.

              

2. Si la família d'un alumne us ha avisat que arribarà tard o no vindrà o us ha demanat de parlar o entrevistar-se amb el tutor, escriviu el seu nom en el cercador per crear l'avís i que els professors ho sàpiguen.

               

3. Cliqueu la icona de la bafarada (Generar avís).

               

4. Indiqueu el tipus d'avís, el motiu i qui us ho ha notificat.

5. Afegiu-hi observacions i cliqueu 'Guardar'.

Podeu veure l'avís al llistat d’avisos, des d'on el podeu editar (icona del llapis), eliminar (icona de la brossa) i veure (icona de l'ull).

Si heu activat que els responsables us puguin avisar d'absències i retards des de la seva plataforma els veureu en aquest llistat d'avisos, marcats de color groc. Els podeu tractar com un avís normal amb la icona del vistiplau (Marcar com a vist) i veure'n els detalls amb la icona de l'ull (Veure).

                

El tutor d’aquest alumne veurà l’avís a Sumari, des d'on pot accedir a veure'n els detalls (icona de l'ull), afegir-hi comentaris i marcar-lo com a llegit (icona del vistiplau), moment en el qual deixarà d'aparèixer a Sumari. 

               

Quan un professor passi llista, veurà l'avís a la columna Avisos. Aquesta funcionalitat permet agilitzar la justificació d'absències i retards, ja que qualsevol profesor de l'alumne que tingui un avís veurà els motius de la incidència i, per tant, podrà registrar-la com a justificada, si cal. A més, pot afegir-hi un comentari.

               

6. També podeu consultar el llistat d’absències que s’han produït en una data concreta. Només es pot obtenir aquest llistat si, prèviament, s’ha passat llista. Per veure-ho, cliqueu ‘Llistat d’absències’.

                

Per defecte, dins del llistat d'absències Clickedu mostra les absències i retards de totes les etapes i de totes les hores. Podeu demanar-nos que només es mostrin les de primera hora enviant-nos un correu a pregunta@clickedu.net.

En aquesta pantalla podeu veure l'estat dels fluxos de comunicació:
— Vermell: la comunicació no s'ha executat perquè està en espera (línia de comunicació Espera), o bé perquè hi ha algun error. Apareix per quin motiu, per exemple, que no hi hagi cap correu definit a Comunicació.
— Groc: la comunicació s'ha executat. Mostra el cos del missatge que s'ha enviat i el correu dels destinataris.
— Verd: comunicació pendent d'executar pel flux de comunicació. No li ha arribat el torn segons la configuració del flux (ordre de les línies de comunicació), i tenint en compte el temps en què el sistema fa les crides a la base de dades (cada 15 minuts).
— Lila: comunicació executada i confirmada pel receptor (amb un enllaç que s'inclou al missatge).