Exportació notes a ITACA (València)

Pas 1: Exportar arxiu XML des d’ITACA

El primer pas que heu de fer és generar vuit arxius XML des de la plataforma ITACA. Per fer-ho, heu d'accedir a Centre > Importació / exportació > exportació > Altres.Les vuit entitats a exportar (d’una en una) són les següents:

1. Ensenyaments (etapes)

2. Cursos grups

3. Grups

4. Avaluacions establides en el centre

5. Continguts (assignatures)

6. Tipus de notes aplicables a una qualificació

7. Alumnes

8. Qualificacions


Us recomanem que creeu una nova carpeta en el vostre escriptori per anar guardant cadascun dels XML que genereu. A més, per tal d'identificar ràpidament a què correspon cadascun dels vuit documents, us aconsellem que guardeu cada XML amb el nom de l'apartat exportat.             

 

Pas 2: Importar els arxius XML cap a Clickedu i sincronitzar dades

En segon lloc, cal que introduïu els XML a Clickedu i relacioneu les dades d’Itaca amb Clickedu. Heu d'accedir a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Passarel·les > Passarel·les preconfigurades > ITACA.

Sincronització d'elements:

Per tal de realitzar la sincronització d'elements, heu d'adjuntar cadascun dels XML i escollir el mòdul amb el qual es relaciona cadascun.

 

Relació dels documents exportats amb els mòduls que hi ha a Clickedu:

1. Ensenyaments > > mòdul Ensenyances (Cicles escolars)

2. Cursos grups > > mòdul Cursos

3. Grups > > mòdul Classes

4. Avaluacions establides en el centre > > Avaluacions

5. Continguts > > mòdul Matèries

6. Tipus de notes aplicables a una qualificació

7. Alumnes > > mòdul Alumnes

A continuació, heu d'accedir d'un en un a cadascun dels botons de cada mòdul, relacionar tots els elements que trobeu i fer clic al botó Sincronitzar.


Exemples:

Ensenyances (carregar XML d'Ensenyaments > indicar que el mòdul corresponent és Ensenyances > relacionar la informació > fer clic al botó Sincronitzar).


 

Cursos (carregar XML de Cursos grups > indicar que el mòdul corresponent és Cursos > relacionar la informació > fer clic al botó Sincronitzar).


 

Pas 3: Generació de l'arxiu XML per exportar-lo cap a ITACA

Una vegada relacionats tots el mòduls, cal seleccionar el botó 'Exportar elements'. A continuació, haureu d'adjuntar l’arxiu XML 'Qualificacions' a l'apartat 'Importar arxiu de qualificacions' i fer clic sobre el botó Carregar.


Un cop carregat l'arxiu, us apareixerà un apartat en el qual podreu escollir cadascuna de les classes que teniu a la vostra escola. Us aconsellem que aneu seleccionant les classes per cursos, així eviteu fer l’exportació de dades d'una etapa completa o de tota l’escola alhora.             

Desprès d'haver seleccionat totes les classes d'un curs, per exemple 1ESO A i 1ESO B, feu clic sobre el botó Actualitzar. A continuació, us apareixerà a la pantalla un resum amb les dades que es traspassaran a ITACA. És necessari que feu una revisió de la informació que trobeu. Heu de tenir en compte que els registres que surtin en color verd són correctes, mentre que els de color salmó són incorrectes o estan pendents de sincronitzar.Un cop feta la revisió, premeu el botó Sincronitzar.

 
A continuació, Clickedu generarà un arxiu XML amb les notes que posteriorment importarem des de la plataforma ITACA. Aquest procés pot trigar uns minuts. Us recomanem que per guardar l’arxiu feu clic amb el botó dret sobre el vincle, i seleccioneu l’opció 'Desar l'enllaç com'.

 

Pas 4: Introduir arxiu XML de Clickedu a ITACA          
Finalment, accediu a la plataforma ITACA per carregar l'arxiu XML que ha generat Clickedu. Per fer-ho, aneu a Centre > Importació / Exportació > Importació > carregar l'arxiu > Validar > Qualificacions; per acabar el procés feu clic sobre el botó Importar.