Entrevistes al personal

Entrevistes al personal

Clickedu us dóna l'opció de poder fer entrevistes al personal del centre per recollir la informació que es vulgui, creant qüestionaris personalitzats, molt útil per exemple, pel departament de recursos humans.

Per crear i omplir una entrevista heu de tenir el permís "Permet configurar aspectes contractuals". Anireu al bloc "Gestió" i seleccionareu el mòdul "Entrevistes al personal".

 

Abans de crear una entrevista, heu de tenir creat el qüestionari amb les preguntes que formulareu en l'entrevista.


 Per fer-ho, seleccioneu el botó "Nou qüestionari" on li posareu nom.

 

Un cop fet això, ens mostrarà la llista dels qüestionaris creats i heu de crear les preguntes des de la icona en forma de clau anglesa.

Les preguntes poden ser de diversos tipus:
• Pregunta elecció simple: Podeu seleccionar una resposta
• Pregunta elecció múltiple: Podeu seleccionar més d'una resposta
• Pregunta Sí/No: Podeu seleccionar la resposta negativa o positiva
• Pregunta resposta lliure: Teniu un espai per escriure text lliure
• Pregunta elecció numèrica: Heu de triar numèricament l'ordre de les respostes

 

Un cop creades les preguntes i les respostes, guardeu el qüestionari i haureu d’enllaçar amb l'entrevista, veurem com crear-la.


Per crear una entrevista heu de seleccionar el botó "Nova entrevista", omplir els camps, seleccionar entrevistador, destinatari i enllaçar amb un qüestionari.

Tingueu en compte que els possibles entrevistadors seran usuaris de Clickedu amb el permís 'Permet configurar aspectes contractuals'

 
Un cop guardat, ens apareixerà a la llista d'entrevistes creades a l'espera que sigui resposta.
La respondrà l'usuari que l'hagi creada. La tria del destinatari és simplement per informar de quin docent serà entrevistat. 

 

Només que una de les respostes hagi estat contestada, l'entrevista no podrà ser esborrada i es podrà generar un PDF.