Baixa de responsables amb alumnes donats de baixa

Per donar de baixa als responsables dels alumnes

Si heu donat de baixa de forma massiva als usuaris que us proposava la plataforma, també s’haurà de donar de baixa als seus respectius responsables.

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Gestió d'usuaris

2. Cliqueu el botó Accions i al desplegable seleccioneu Baixa de responsables amb alumnes donats de baixa

               

Des d'aquesta mateixa pantalla podeu modificar les dates dels usuaris clicant la icona  (Editar).

3. Seleccioneu els responsables que voleu donar de baixa i cliqueu Donar de baixa.